bitcoin-forks.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Što je to "fork"

U razvoju softwere-a fork (račvanje, odvajanje, dijeljenje) je događaj prilikom kojeg se na bazi postojećeg projekta kreira novi odvojen i neovisan projekt koji sa originalnim projektom dijeli zajedničku povijest i kod. Takvi događaji se najčešće dešavaju u slučajevima kada postoji razlika u razmišljanjima ljudi koji sudjeluju u razvoju nekog software-a, te se dio developera odluči odvojiti od originalnog projekta kako bi u novom projektu implementirali promjene koje se ne žele implementirati u

Nastavi čitati

fYFBsqp.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Koliko je Bitcoin siguran?

Kad se priča o sigurnosti Bitcoina, moramo razlikovati dvije kategorije sigurnosti. Prva kategorija je sigurnost samog Bitcoina, tj. Bitcoin protokola. Druga kategorija je sigurnost korištenja Bitcoina u kojem sudjeluje čovjek bilo aktivno (slanje Bitcoina iz walleta u wallet) bilo pasivno (skripte i programi kreirani da obavljaju transakcije u ime korisnika).

Ključne riječi: bitcoin sigurnost protokol sha-256

Nastavi čitati

mining_companies_article_cover_NewsBTC.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

"Majnanje" Bitcoina

Bitcoin mining (rudarenje Bitcoina) je proces natjecanja za pravo na kreiranje bloka transakcija, odabir i skupljanje transakcija, spajanja tih transakcija u "blok" te dodavanje tog bloka na kraj lanca prijašnjih blokova (eng. blockchain) u kojem su zapisane sve Bitcoin transakcije. Za utrošeno vrijeme i resurse u obavljanje tog posla (99.99% se potroši na natjecanje, jer je ostali dio posla brz i ne zahtjeva puno računalnih resursa), Bitcoin mineri dobiju fiksnu, unaprijed određenu nagradu u

Nastavi čitati

wc-anonymous.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Tko je stvorio Bitcoin?

Bitcoin je stvoren od strane anonimnog pojedinca ili grupe koja se koristila pseudonimom Satoshi Nakamoto. Satoshi je javnosti objavio svoj rad prvo kao ideju (Bitcoin paper) 2008. godine te početkom 2009. godine (03.01.2009) kao open source software kada je puštena u rad i Bitcoin mreža. Od samog puštanja u rad mreže, bilo je više pokušaja utvrđivanja identiteta samog Satoshi-a, no do sada nitko ne može sa sigurnošću reći tko je on. On sam je tvrdio da je rođen 05.04.1975. godine i da je iz

Ključne riječi: bitcoin satoshi satoshi nakamoto

Nastavi čitati

bitcoin-2007769_1920.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Bitcoin

Što je to Bitcoin?

Bitcoin je prva, decentralizirana svjetska kripto valuta i platni sistem koja korisnicima omogućava slanje i primanje vrijednosti bez potrebe za povjerenjem u centralni sustav (banka, država, državne institucije itd.) te bez korištenja posrednika. Bitcoin se može razmijeniti za dobra i usluge te ga se može zamjeniti za ostale valute. Od Veljače 2015. godine, 100000 trgovaca je primalo Bitcoin kao platno sredstvo. Novija istraživanja sveučilišta u Cambridgeu tvrde da u 2017

Ključne riječi: bitcoin protokol peer to peer kriptografija BTC

Nastavi čitati

anonymous-bitcoin-wallets.png
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Bitcoin i anonimnost

Bitcoinu se često pridodaju razno razna svojstva koja ili nema ili ih ima ali se ne razumiju granice tih svojstava. Jedno od najčešćih svojstava koje redovito prelazi granicu realnosti je anonimnost. Koliko je god pogrešno reći da Bitcoin nije anoniman, isto toliko bi bilo pogrešno reći da je u potpunosti anoniman. Daleko korektniji opis bi bio da je pseudoniman.

Ključne riječi: bitcoin anonimnonst pseudonimnost

Nastavi čitati