wc-anonymous.jpg

Tko je stvorio Bitcoin?

Bitcoin je stvoren od strane anonimnog pojedinca ili grupe koja se koristila pseudonimom Satoshi Nakamoto. Satoshi je javnosti objavio svoj rad prvo kao ideju (Bitcoin paper) 2008. godine te početkom 2009. godine (03.01.2009) kao open source software kada je puštena u rad i Bitcoin mreža. Od samog puštanja u rad mreže, bilo je više pokušaja utvrđivanja identiteta samog Satoshi-a, no do sada nitko ne može sa sigurnošću reći tko je on. On sam je tvrdio da je rođen 05.04.1975. godine i da je iz Japana no nikada nije pronađena nikakva potvrda tih tvrdnji. Neke analize tekstova koje je pisao, ukazuju na to da se nije radilo o pojedincu već o grupi. Pojedinci koji su se najčešće spominjali vezani uz Satoshijev identitet su Nick Szabo (inače daleko poznatiji kao čovjek koji je kupio dvije Pizza-e za 10.000 BTC-a što bi u vrijeme pisanja ovog teksta bilo oko 660mil. HRK), Hal Finney, Dorian Nakamoto i Craig Steven Wright koji je i sam tvrdio da je on Satoshi Nakamoto, no nikada nije pokazao niti jedan nepobitni dokaz (npr. PGP ključ) da je to stvarno tako te su te tvrdnje odbačene od strane Bitcoin zajednice.

Zanimljiva je činjenica da je Satoshi ubacio sljedeći tekst u genesis block (početni blok) samog Bitcoina: "The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" koji se odnosi na naslovnicu The Times-a izdanog 03.01.2009. godine koja dokazuje da taj genesis blok nije stvoren prije tog datuma, a možebitno pokazuje i razloge kreiranja same Bitcoin mreže.

Sredinom 2010. godine Satoshi nakamoto se povlači iz Bitcoin projekta, te kontrolu nad repositorijem prepušta Gavinu Andersenu, dok kontrolu nad više domena povezanih sa Bitcoinom djeli na istaknute članove Bitcoin zajednice.

Od kad je u 2010. godini predao Bitcoin projekt drugim developerima i nestao, jedina komunikacija prema javnosti koja je povezana sa jednim od njegovih identiteta je post iz 2014. godine u kojem tvrdi da on nije Dorian Nakamoto, za kojeg su mediji u tom trenutku tvrdili da je on kreator Bitcoina. Nitko ne može sa sigurnoču reći dali je taj post objavio stvarno Satoshi, no ono što se zna, je da se definitivno radi o njegovom accountu.

I baš kao i u drugim slučajevima gdje fale konkretne informacije, tako je i slučaj Satoshi Nakamota plodno tlo za razno razne teorije i priče ok toga tko je on, zašto je kreirao Bitcoin te zašto je nestao i dali mu je u planu da se ikad vrati. Teorije su razne i šarolike. Od toga da je Satoshi Nakamoto mrtav, preko toga da ga je uhapsila i zarobila američka Agencija za Nacionalnu Sigurnost (NSA), pa do teorije da je Satoshi Nakamoto ustvari pseudonim za grupu zaposlenika NSA te da je Bitcoin ustvari projekt te agencije.

Ključne riječi: bitcoin satoshi satoshi nakamoto