bitnodes_image.png
  • Bitcoin Hrvatska
  • Novosti

Što je to Bitcoin nod?

Bitcoin nod je računalo koje se putem Bitcoin software-a spaja na Bitcoin mrežu te komunicira sa ostatkom mreže koristeći se pravilima propisanim Bitcoin protokolom. To može biti osobno računalo ili neki server (bilo fizički bilo virtualni). Računalo ne mora biti povezano sa ostatkom mreže 24/7 no u trenutcima kada nije povezano vlasnik mora biti svjestan da nema najnovije podatke vezane uz stanje mreže pa ni ne može slati ili primati Bitcoin. Nakon spajanja na internet, računalo će downloadati

Nastavi čitati