• Naslovnica

Bitcoin je stvoren od strane anonimnog pojedinca ili grupe koja se koristila pseudonimom Satoshi Nakamoto. Zato će on ili oni dalje u ovom tekstu biti oslavljani kao jedinstveni pseudonim Satoshi Nakamoto. Satoshi je javnosti objavio svoj rad prvo kao ideju (Bitcoin paper) 2008. godine te početkom 2009. godine (03.01.2009) kao open source software kada je puštena u rad i Bitcoin mreža. Od samog puštanja u rad mreže, bilo je više pokušaja utvrđivanja identiteta samog Satoshi-a, no do sada nitko