Prebjezi iz fiata  • Za bitcoin osmrtnice znamo svi već dugo vremena. Uveseljavaju nas kad je god cijena u opadanju, zaboravljamo na njih kad raste ili stagnira.

    Sada su "osmrtnice" dobile i mlađeg brata, takozvane prebjege iz fiata. Kako se osmrtnice bave člancima tvrtkama i osobama koje su proglašavale smrt bitcoina, tako se prebjezi bave osobama koje su žestoko pljuvale po BTC-u da bi nakon nekog vremena pregazili sve rečeno i prihvatili postojanje BTC-a kao nečega od čega se ne može pobjeći.

    https://99bitcoins.com/fiat-defectors/


Prijavi se za objavu