Unikatno korisničko ime između 2 i 16 znaka. Ostali Vas mogu spomenuti sa @username.
Dužina lozinke mora biti 6 znakova.