Kategorije:
Kategorije:

Bitcoin nod je računalo koje se putem Bitcoin software-a spaja na Bitcoin mrežu te komunicira sa ostatkom mreže koristeći se pravilima propisanim Bitcoin protokolom. To može biti osobno računalo ili neki server (bilo fizički bilo virtualni). Računalo ne mora biti povezano sa ostatkom mreže 24/7 no u trenutcima kada nije povezano vlasnik mora biti svjestan da nema najnovije podatke vezane uz stanje mreže pa ni ne može slati ili provjeravati primljen Bitcoin. Ne smijemo zaboraviti da se Bitcoin može primiti iako ste offline sve dok imate mogućnost dijeljenja svoje javne adrese pošiljatelju. Nakon spajanja na internet, računalo će downloadati i provjeriti nove blokove te verificirati jeste li stvarno primili Bitcoin, te koliko ste ga primili. Moram napomenuti da je verifikacija potrebna samo Vama osobno, kako bi Vi znali sa sigurnošću da je transakcija provedena, no ona (verifikacija) ne utječe na to da li je transakcija stvarno završena ili nije.

Kad se priča o sigurnosti Bitcoina, moramo razlikovati dvije kategorije sigurnosti. Prva kategorija je sigurnost samog Bitcoina, tj. Bitcoin protokola. Druga kategorija je sigurnost korištenja Bitcoina u kojem sudjeluje čovjek bilo aktivno (slanje Bitcoina iz walleta u wallet) bilo pasivno (skripte i programi kreirani da obavljaju transakcije u ime korisnika).

Što je to Bitcoin nod?

Kategorije:
Bitcoin nod je računalo koje se putem Bitcoin software-a spaja na Bitcoin mrežu te komunicira sa ostatkom mreže koristeći se pravilima propisanim Bitcoin protokolom. To može biti osobno računalo ili neki server (bilo fizički bilo virtualni). Računalo ne mora biti povezano sa ostatkom mreže 24/7 no u trenutcima kada nije povezano vlasnik mora biti svjestan da nema najnovije podatke vezane uz st…

Koliko je Bitcoin siguran?

Kategorije:
Kad se priča o sigurnosti Bitcoina, moramo razlikovati dvije kategorije sigurnosti. Prva kategorija je sigurnost samog Bitcoina, tj. Bitcoin protokola. Druga kategorija je sigurnost korištenja Bitcoina u kojem sudjeluje čovjek bilo aktivno (slanje Bitcoina iz walleta u wallet) bilo pasivno (skripte i programi kreirani da obavljaju transakcije u ime korisnika).

Copyright © 2014-
Bitcoin Hrvatska Sva prava pridržana