• Naslovnica
bitcoin-2007769_1920.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Bitcoin

Što je to Bitcoin?

Bitcoin je prva, decentralizirana svjetska kripto valuta i platni sistem koja korisnicima omogućava slanje i primanje vrijednosti bez potrebe za povjerenjem u centralni sustav (banka, država, državne institucije itd.) te bez korištenja posrednika. Bitcoin se može razmijeniti za dobra i usluge te ga se može zamjeniti za ostale valute. Od Veljače 2015. godine, 100000 trgovaca je primalo Bitcoin kao platno sredstvo. Novija istraživanja sveučilišta u Cambridgeu tvrde da u 2017

Ključne riječi: bitcoin protokol peer to peer kriptografija BTC

Nastavi čitati

bitnodes_image.png
 • Bitcoin Hrvatska
 • Novosti

Što je to Bitcoin nod?

Bitcoin nod je računalo koje se putem Bitcoin software-a spaja na Bitcoin mrežu te komunicira sa ostatkom mreže koristeći se pravilima propisanim Bitcoin protokolom. To može biti osobno računalo ili neki server (bilo fizički bilo virtualni). Računalo ne mora biti povezano sa ostatkom mreže 24/7 no u trenutcima kada nije povezano vlasnik mora biti svjestan da nema najnovije podatke vezane uz stanje mreže pa ni ne može slati ili primati Bitcoin. Nakon spajanja na internet, računalo će downloadati

Nastavi čitati

fYFBsqp.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Koliko je Bitcoin siguran?

Kad se priča o sigurnosti Bitcoina, moramo razlikovati dvije kategorije sigurnosti. Prva kategorija je sigurnost samog Bitcoina, tj. Bitcoin protokola. Druga kategorija je sigurnost korištenja Bitcoina u kojem sudjeluje čovjek bilo aktivno (slanje Bitcoina iz walleta u wallet) bilo pasivno (skripte i programi kreirani da obavljaju transakcije u ime korisnika).

Ključne riječi: bitcoin sigurnost protokol sha-256

Nastavi čitati

bitcoin-forks.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Što je to "fork"

U razvoju softwere-a fork (račvanje, odvajanje, dijeljenje) je događaj prilikom kojeg se na bazi postojećeg projekta kreira novi odvojen i neovisan projekt koji sa originalnim projektom dijeli zajedničku povijest i kod. Takvi događaji se najčešće dešavaju u slučajevima kada postoji razlika u razmišljanjima ljudi koji sudjeluju u razvoju nekog software-a, te se dio developera odluči odvojiti od originalnog projekta kako bi u novom projektu implementirali promjene koje se ne žele implementirati u

Nastavi čitati

mining_companies_article_cover_NewsBTC.jpg
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

"Majnanje" Bitcoina

Bitcoin mining (rudarenje Bitcoina) je proces natjecanja za pravo na kreiranje bloka transakcija, odabir i skupljanje transakcija, spajanja tih transakcija u "blok" te dodavanje tog bloka na kraj lanca prijašnjih blokova (eng. blockchain) u kojem su zapisane sve Bitcoin transakcije. Za utrošeno vrijeme i resurse u obavljanje tog posla (99.99% se potroši na natjecanje, jer je ostali dio posla brz i ne zahtjeva puno računalnih resursa), Bitcoin mineri dobiju fiksnu, unaprijed određenu nagradu u

Nastavi čitati

anonymous-bitcoin-wallets.png
 • Bitcoin Hrvatska
 • blog

Bitcoin i anonimnost

Bitcoinu se često pridodaju razno razna svojstva koja ili nema ili ih ima ali se ne razumiju granice tih svojstava. Jedno od najčešćih svojstava koje redovito prelazi granicu realnosti je anonimnost. Koliko je god pogrešno reći da Bitcoin nije anoniman, isto toliko bi bilo pogrešno reći da je u potpunosti anoniman. Daleko korektniji opis bi bio da je pseudoniman.

Ključne riječi: bitcoin anonimnonst pseudonimnost

Nastavi čitati