Kategorije:
Kategorije:
Kategorije:

Schnorr Signature algoritam je novi predloženi algoritam za potpisivanje Bitcoin transakcija. Prvi puta ga je opisao Claus Schnorr, koji ga je i patentirao 1988. godine. Algoritam krasi jednostavnost, efikasnost i kreiranje kratkih potpisa. Glavna prednost za Bitcoin je da se u slučajevima kada se transakcija mora potpisati sa više potpisa, svi potrebni potpisi mogu spojiti u jedan te na taj način smanjiti veličinu transakcije u blockchain-u.

Što je to Bitcoin?Bitcoin je prva, decentralizirana svjetska kripto valuta i platni sistem koja korisnicima omogućava slanje i primanje vrijednosti bez potrebe za povjerenjem u centralni sustav (banka, država, državne institucije itd.) te bez korištenja posrednika. Bitcoin se može razmijeniti za dobra i usluge te ga se može zamjeniti za ostale valute.
Bitcoin mining (rudarenje Bitcoina) je proces natjecanja za pravo na kreiranje bloka. Pobjednik uzima određeni broj transakcija (on sam bira koje će transakcije uzeti i staviti u blok), spajanja tih transakcija u “blok” te dodavanje tog bloka na kraj lanca prijašnjih blokova (eng. blockchain) u kojem su zapisane sve obrađene Bitcoin transakcije. Za utrošeno vrijeme i resurse u obavljanje tog p…
Kategorije:
Kategorije:
Kategorije:
Bitcoinu se često pridodaju razno razna svojstva koja ili nema ili ih ima ali se ne razumiju granice tih svojstava. Jedno od najčešćih svojstava koje redovito prelazi granicu realnosti je anonimnost. Koliko je god pogrešno reći da Bitcoin nije anoniman, isto toliko bi bilo pogrešno reći da je u potpunosti anoniman. Daleko korektniji opis bi bio da je pseudoniman.
Bitcoin je stvoren od strane anonimnog pojedinca ili grupe koja se koristila pseudonimom Satoshi Nakamoto. Satoshi je javnosti objavio svoj rad prvo kao ideju (Bitcoin paper) 2008. godine te početkom 2009. godine (03.01.2009) kao open source software kada je puštena u rad i Bitcoin mreža. Od samog puštanja u rad mreže, bilo je više pokušaja utvrđivanja identiteta samog Satoshi-a, no do sada ni…
U razvoju softwere-a fork (račvanje, odvajanje, dijeljenje) je događaj prilikom kojeg se na bazi postojećeg projekta kreira novi odvojen i neovisan projekt koji sa originalnim projektom dijeli zajedničku povijest i programski kod. Takvi događaji se najčešće dešavaju u slučajevima kada postoji razlika u razmišljanjima ljudi koji sudjeluju u razvoju nekog software-a, te se dio developera odluči …

Schnorr Signatures

Kategorije:
Schnorr Signature algoritam je novi predloženi algoritam za potpisivanje Bitcoin transakcija. Prvi puta ga je opisao Claus Schnorr, koji ga je i patentirao 1988. godine. Algoritam krasi jednostavnost, efikasnost i kreiranje kratkih potpisa. Glavna prednost za Bitcoin je da se u slučajevima kada se transakcija mora potpisati sa više potpisa, svi potrebni potpisi mogu spojiti u jedan te na taj n…

Bitcoin

Kategorije:
Što je to Bitcoin?Bitcoin je prva, decentralizirana svjetska kripto valuta i platni sistem koja korisnicima omogućava slanje i primanje vrijednosti bez potrebe za povjerenjem u centralni sustav (banka, država, državne institucije itd.) te bez korištenja posrednika. Bitcoin se može razmijeniti za dobra i usluge te ga se može zamjeniti za ostale valute.

“Majnanje” Bitcoina

Kategorije:
Bitcoin mining (rudarenje Bitcoina) je proces natjecanja za pravo na kreiranje bloka. Pobjednik uzima određeni broj transakcija (on sam bira koje će transakcije uzeti i staviti u blok), spajanja tih transakcija u “blok” te dodavanje tog bloka na kraj lanca prijašnjih blokova (eng. blockchain) u kojem su zapisane sve obrađene Bitcoin transakcije. Za utrošeno vrijeme i resurse u obavljanje tog p…

Bitcoin i anonimnost

Kategorije:
Bitcoinu se često pridodaju razno razna svojstva koja ili nema ili ih ima ali se ne razumiju granice tih svojstava. Jedno od najčešćih svojstava koje redovito prelazi granicu realnosti je anonimnost. Koliko je god pogrešno reći da Bitcoin nije anoniman, isto toliko bi bilo pogrešno reći da je u potpunosti anoniman. Daleko korektniji opis bi bio da je pseudoniman.

Tko je stvorio Bitcoin?

Kategorije:
Bitcoin je stvoren od strane anonimnog pojedinca ili grupe koja se koristila pseudonimom Satoshi Nakamoto. Satoshi je javnosti objavio svoj rad prvo kao ideju (Bitcoin paper) 2008. godine te početkom 2009. godine (03.01.2009) kao open source software kada je puštena u rad i Bitcoin mreža. Od samog puštanja u rad mreže, bilo je više pokušaja utvrđivanja identiteta samog Satoshi-a, no do sada ni…

Što je to “fork”

Kategorije:
U razvoju softwere-a fork (račvanje, odvajanje, dijeljenje) je događaj prilikom kojeg se na bazi postojećeg projekta kreira novi odvojen i neovisan projekt koji sa originalnim projektom dijeli zajedničku povijest i programski kod. Takvi događaji se najčešće dešavaju u slučajevima kada postoji razlika u razmišljanjima ljudi koji sudjeluju u razvoju nekog software-a, te se dio developera odluči …

Copyright © 2014-
Bitcoin Hrvatska Sva prava pridržana